Bacaan Doa Supaya Bisa Membayar Hutang Dengan Cara Tak Terduga

Awal mula doa ini adalah ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Sahabatnya tersebut menceritakan bahwa dirinya sedang menanggung hutang. Kemudian Rasulullah membacakan Surat Ali Imran ayat 26-27. Muaz bin Jabal pun mengamalkan ayat tersebut sebagai wirid harian dan doa agar hutangnya cepat terlunasi.

Tidak lama kemudian, sahabat Rasulullah mampu melunasi seluruh hutangnya. Bahkan ia juga mendapatkan rezeki lebih dari Allah SWT. Berikut bacaan doa supaya bisa membayar hutang dengan cara tak terduga ajaran Rasulullah:

qulillāhumma mālikal-mulki tutil-mulka man tasyāu wa tanzi’ul-mulka mim man tasyāu wa tu'izzu man tasyāu wa tużillu man tasyā, biyadikal-khaīr, innaka 'alā kulli syaiing qadīr.

Arti: Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (ayat 26)

tụlijul-laila fin-nahāri wa tụlijun-nahāra fil-laili wa tukhrijul-ḥayya minal-mayyiti wa tukhrijul-mayyita minal-ḥayyi wa tarzuqu man tasyā`u bigairi ḥisāb.

Arti: Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”. (ayat 27)

PERTANYAAN / KONSULTASI SILAHKAN HUBUNGI KAMI